Project Management Consulting Services

P Project Management
C Consulting
S Services

  • Automatiseringsplanlegging
  • Prosessplanlegging innen elbransjen
  • Feltinstrumentering og veiplanlegging
  • Programmering av automatiseringssystemer og logistikk
  • InstallasjonsovervÃ¥king
  • Idriftsettelse
  • Opplæring
  • Oppgaver knyttet til prosjektledelse
  • Prosjektplanlegging og kostnadsberegning

 

For årene 2007–2015 har PCS-Engineering Oy blitt innvilget den høyeste AAA-kredittverdigheten, noe under 3 % av finske bedrifter oppnår.

Posted in Ei kategoriaa @nb by jjpesonen. No Comments