Produkter og tjenester

P Project Management

C Consulting

S Services

  • Automatiseringsplanlegging
  • Prosessplanlegging innen elbransjen
  • Feltinstrumentering og veiplanlegging
  • Programmering av automatiseringssystemer og logistikk
  • InstallasjonsovervÃ¥king
  • Idriftsettelse
  • Opplæring
  • Oppgaver knyttet til prosjektledelse
  • Prosjektplanlegging og kostnadsberegning

 

CMMS – Coke Machine Monitoring System

CMMS er en applikasjonsprogramvare for oppfølging av koksbatterimaskiner som PCS-Engineering Oy har utviklet.

Last ned CMMS – brosjyren .pdf