Produkter och tjänster

P Project Management

C Consulting

S Services

  • Automationsplanering
  • Processplanering inom el
  • F√§ltinstrumentering och v√§gplanering
  • Programmering av automationssystem och logistik
  • Installations√∂vervakning
  • Ibruktagning
  • Utbildning
  • Projektledningsuppgifter
  • Projektplanering och kostnadskalkylering

 

CMMS – Coke Machine Monitoring System

CMMS är en applikationsprogramvara för uppföljning av koksbatterimaskiner som PCS-Engineering Oy har utvecklat.

Ladda ner CMMS – broschyren .pdf