Ota yhteyttä asiakaspalveluumme: 040 584 4762/ pcs(ät)pcs-engineering.fi /fi/en/sv

Laatu ja työturvallisuus

Työsuojelu

Suojelemme työntekijöitä työn aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta. Tunnistamme vaarat, arvioimme niiden merkityksen työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle sekä yhteistyössä työntekijöiden kanssa ryhdymme tarvittaviin toimiin vaarojen poistamiseksi. Vaarojen tunnistamisessa ja arvioinnissa otamme huomioon kunkin työntekijän henkilökohtaiset taidot, kyvyt ja terveydentilan.

Meille työsuojelu on myös taloudellisesti järkevää ja joka edistää koko työyhteisön hyvinvointia. Työsuojelumme ei rasita vaan vahvistaa yritystä ja parantaa sen työilmapiiriä.

Työturvallisuus kuuluu jokaisen henkilökohtaiseen ammattitaitoon ja on osa nykyaikaisen, luotettavan ja tehokkaan yrityksen jokapäiväistä toimintaa.

Työturvallisuuspäällikkö Aarno Kellin (Oulu)
Sähkötöiden ja sähkösuunnittelun päällikkö Pauli Pitkälä (Jyväskylä)

Laatu

Yhtiöllämme on voimassa oleva ISO 9001:2015 sekä ISO 45001:2018 laatujärjestelmäsertifikaatit (Oulun toimipiste). (ISO 9001)  (ISO 45001)

Laatujärjestelmä on oleellinen tekijä organisaation menestyksessä ja järjestelmä auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit ja asiakastarpeet.

Laadun hallinta toteutuu prosessien hallinnan kautta ja näin ollen laatujärjestelmä on  laadukas johtamisjärjestelmä.

Laatupäällikkö Jorma Jalkanen (Oulu)

Haluatko kuulla lisää?