Kontakta vår kundtjänst: 040 584 4762/ pcs(ät)pcs-engineering.fi /fi/en/sv

En kvalitativ och pålitlig
partner inom processindustrin

Expert på industriella kunder

Till vår kundkrets hör både nationella och internationella välkända industriföretag och leverantörer av industriell teknik. Vår personal har gedigen erfarenhet av investeringsprojekt inom olika industrier både i Finland och utomlands. Vårt serviceutbud omfattar projektledningstjänster, planering, installationsövervakning och leveranser inom el- och automationssektorn för processindustrin samt programmering och ibruktagning av automationssystem och logistik. Projektledningstjänsterna samt planeringen, installationsövervakningen och leveranserna inom process-, mekanik- och rörsektorn är ett nytt växande segment inom ramen för den service vi erbjuder våra industrikunder. Vår omfattande verksamhet inom processindustrin är i första hand koncentrerad på ingenjörsbyråtjänster för gruv-, metall-, energi-, bioteknik-, livsmedels- och träförädlingsindustrin.

Ingenjörsbyråtjänster för industrin

P Project Management
C Consulting
S Services

 • Automationsplanering
 • Processplanering inom el
 • Fältinstrumenteringsplanering
 • Programmering av automationssystem och logistik
 • Process-, mekanik- och rörplanering
 • Installationsövervakning
 • Ibruktagning
 • Utbildning
 • Projektledningstjänster
 • Service och underhåll
 • Projektplanering och kostnadskalkylering (Tekniska planer och utredningar)

Vi är ett medelstort sakkunnigföretag i vår bransch. Till vår centrala kompetens hör tekniska tjänster i anslutning till elinstallering, automatisering och instrumentering inom industriella investeringsprojekt. Inom ramen för vårt växande servicekoncept erbjuder vi nu teknisk servicekompetens även för den processtekniska och mekaniska sektorn. Vi säkerställer efterservicen av våra leveranser med hjälp av ett koncept som fastställs tillsammans med kunden.

PCS-Engineering Ab., omsättningens fördelning 2017.

Vill du veta mer?