Kontakta vår kundtjänst: 040 584 4762/ pcs(ät)pcs-engineering.fi /fi/en/sv

Kvalitet och arbetssäkerhet

Arbetarskydd

Vi skyddar arbetstagarna mot risker och skador i arbetet. Vi identifierar risker, bedömer deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa samt vidtar i samarbete med våra anställda nödvändiga åtgärder för att eliminera riskerna. Vid identifieringen och bedömningen av risker beaktar vi varje anställds personliga färdigheter, kapacitet och hälsa.

För oss är arbetarskyddet ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt att främja hela arbetsgemenskapens välbefinnande. Arbetarskyddet ses inte som en belastning för företaget utan som ett sätt att stärka och förbättra arbetsklimatet.

Arbetssäkerheten är en del av varje anställds personliga yrkesfärdighet och ingår i ett modernt, pålitligt och effektivt företags vardagliga verksamhet.

Arbetssäkerhetschef Aarno Kellin (Uleåborg)
Chef för elarbeten och elplanering Pauli Pitkälä (Jyväskylä)

Kvalitet

Vart företag har ett giltigt ISO 9001:2015 och ISO 45001:2018 kvalitetshanteringssystemcertificat (Uleåborg kontor). (ISO 9001) (ISO 45001)

Ett kvalitetssystem bidrar på ett väsentligt sätt till organisationens framgång och hjälper organisationen att analysera sina egna processer och kundbehov.

Kvalitetshanteringen sker via processhantering och därför är kvalitetssystemet ett högklassigt ledningssystem.

Kvalitetschef Jorma Jalkanen (Uleåborg)

Vill du veta mer?