Elektrisüsteemide ja protsessiinstrumentide projekteerimine

Teenused protsessitööstusele

PCS-Engineering kasutab kaasaegseid projekteerimise töövahendeid, mis võimaldavad tõhusat projektide elluviimist. Meil on pikaajaline kogemus  ACAD, ALMA, CADS, COMOS ja EPLAN projekteerimisvahendite kasutamiseks.

Meie teenus hõlmab vajalikku dokumentatsiooni süsteemide rakendamiseks ja ametlikuks kinnitamiseks.

Lisaks tööstushoonete elektrisüsteemide projekteerimisele  pakume ka elektriülevaatuse nõustamist ja elektrivõrkude modelleerimist NEPLAN ja ABB DOC tarkvarade baasil.

Meie lahendused on kavandatud  kulutõhusal viisil arvestades kasutusmugavust ja hooldusvajadusi.

Protsessiohutus ja ATEX

Projekti eelplaneerimise faasis osaleme  protsessiohutuse ja potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonna määratlemisel ja planeerimisel.

Meie teenus tagab tootmisettevõtte vastavuse nõuetele ja regulatsioonidele ning tagab ohutu tootmisprotsessi käitamise ja opereerimise.

Kas olete huvitatud meie teenustest?

Usaldusväärne partner protsessitööstusele.