Muud sektorid

Sektoripõhised lahendused

Elektri- ja automaatikaalased ning  protsessiinstrumentidega seotud  teenused ei ole sektorispetsiifilised, seetõttu saame oma  teadmisi ja kogemusi kasutatada ka teistes tööstusharudes. Oleme aastate jooksul teostanud  mitmeid projekte ka  puidu-, keemia-, toiduainete- ja meretööstuses.

Meie ettevõttel on kvalifitseeritud  ressursid elektripaigaldiste  ja protsessiinstrumentide projekteerimiseks, samuti rakenduste programmeerimiseks, seadmete ja süsteemide  testimiseks, paigalduse järelevalveks ja kasutuselevõtuks.

Kas olete huvitatud meie teenustest?

Usaldusväärne partner protsessitööstusele.