Kvaliteet

Meie ettevõttes on juurutatud  juhtimissüsteem, mis põhineb  ISO 9001:2015 ja ISO 45001:2018 kvaliteedijuhtimissüsteemi standarditel.  DNV auditeerib  meie kvaliteedijuhtimissüsteemi toimivust   igal aastal vastavalt  auditiplaanile.

Ettevõtte juhtimissüsteem on meie organisatsiooni edukuse oluline tegur. Tagame ettevõtte arengu, analüüsides pidevalt nii juhtkonna kui ka töötajate poolt oma igapäevases tegevuses  organisatsiooni protsesse ja klientide vajadusi.

Kvaliteedijuht on Jorma Jalkanen.

Tööohutus

Tööohutuse ja töötervishoiu süsteem on meie organisatsiooni juhtimissüsteemi keskne osa. Selle eesmärk on edendada meie personali töötervishoidu ja tööohutust ning ennetada tööga seotud vigastusi ja tervisekahjustusi. Parendame pidevalt oma töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevust.

Meie koostöö üks keskseid eesmärke on tööõhkkonna tugevdamine. Koostöö arendamine on osa meie töötajate professionaalsusest ja see on meie ettevõtte igapäevategevuses olulisel kohal.

Tööohutusjuht on Pekka Syväjärvi.

Kas olete huvitatud meie teenustest?

Usaldusväärne partner protsessitööstusele.